Skip to main content

Ochrana osobných údajov

Všeobecné informácie

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Radi by sme Vás upozornili, že web stránka 1webdesign.sk patrí pod spoločnosť Amernes s.r.o., ktorá je zároveň prevádzkovateľom na tejto web stránke.

Informácie o prevádzkovateľovi

Sme spoločnosť Amernes s.r.o., IČO: 47 614 625, Zuzany Chalupovej 8, 85 107 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri: Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 95848/B (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Naše služby prevádzkujeme na webovej stránke www.1webdesign.sk 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom akékoľvek otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese privacy@1webdesign.sk alebo na poštovej adrese.

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: Meno a priezvisko, názov spoločnosti, telefónne čísla, e-mailové adresy, poštové adresy, pracovné pozície, alias, používateľské mená, preferencie kontaktu, fakturačné adresy, IP adresa, heslá a údaje, ktoré uvediete v správe a údaje počas komunikácie.

A.1 Spracúvanie osobných údajov a hesiel tretích strán

Ak ste nám poskytli osobné údaje iných osôb, musíte ich o tom oboznámiť a zabezpečiť, aby súhlasili s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Takéto údaje sa môžu nachádzať aj v menách a heslách do rôznych CMS, server/VPS login atď.

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 7 rokov od našej poslednej komunikácie. K vymazaniu/skartovaniu dochádza vo väčšine prípadov skôr.

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, prípadne názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH a číslo účtu.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov(hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií.

Na základe akého právneho základu spracúvameosobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s poskytovaním našich služieb. Sú to:

 • slovenská pošta
 • fakturácia online
 • spoločnosti poskytujúce webhostingové, serverové služby.
 • spoločnosti poskytujúce cloudové úložiska

Sprostredkovatelia:

V niektorých prípadoch môže prevádzkovateľ poskytnúť Vaše osobné údaje svojim sprostredkovateľom. Sprostredkovatelia sú zaviazaní dodržiavať pravidla ochrany osobných údajov v našom mene. Sú to:

 • spoločnosti poskytujúce serverové služby.
 • spoločnosť poskytujúca účtovné služby
 • spoločnosti poskytujúce marketingové služby

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

 • súdny príkaz, daňové úrady alebo orgány činné v trestnom konaní.

 

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú Vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané súbory cookies:
Vydavateľ / Technický názov Účel a popis cookies Doba trvania
Google Analytics - _ga Analytic, Tracking 2 roky
Google Analytics - _gat Analytic, Tracking 1 deň
Google Analytics - _gid, Analytic, Tracking 1 deň
CookieConsent Cookie bot 1 rok
Typo3 - fe_typo_user Typo user Relačné

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookies lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR Vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať výmaz osobných údajov určitých situáciách a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii UOOU SR, alebo sa obrátiť na súd.

 

Tieto zásady sú účinné od 31.8.2023